Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.22.2019

"Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Podłężu i Woli Batorskiej."

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń docx 23,2 2019.08.22 81

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 61,2 2019.08.22 48

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2019.08.22 78
Formularz oferty doc 55,0 2019.08.22 79
Projekt umowy doc 128,0 2019.08.22 83
SOPZ PSZOK 2020-21 docx 1880,4 2019.08.22 76
Wykaz usług doc 35,0 2019.08.22 76
Wykaz osób doc 36,5 2019.08.22 70
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,3 2019.08.22 68

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request(5) xml 145,1 2019.08.22 87
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2019.09.30 68

Pobierz wszystkie dokumenty