Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-558/19

"Remont wybranych pomieszczeń w hali H-D8 dla potrzeb Katedry AŚKiGG Wydziału GGiOŚ AGH w Krakowie - KC-zp.272-558/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 69,0 2019.08.14 71

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 63,9 2019.08.14 103

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 21,2 2019.08.14 55
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 53,0 2019.08.14 55
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 41,5 2019.08.14 59
Oświadczenie podwykonawcy doc 35,5 2019.08.14 56
Wykaz osób doc 43,5 2019.08.14 54
Wzór formularza oferty docx 29,9 2019.08.14 58
WZÓR UMOWY doc 252,5 2019.08.14 70
wzór wykazu usług doc 45,0 2019.08.14 64
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 26,9 2019.08.14 54

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2019.08.29 91

Pobierz wszystkie dokumenty