Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-549/19

"Modernizacja rozdzielni głównej w budynku hali H-A2 - sektor 4 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-549/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 68,4 2019.08.13 96

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 620,6 2019.08.20 70

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 87,4 2019.08.13 91

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 45,5 2019.08.13 76
karta zatwierdzeń pdf 162,7 2019.08.13 83
oswiadczenia_Podwykonawcy_projekt_19_03_2019 NOWE DO BUDOWLANKI doc 35,5 2019.08.13 83
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 51,0 2019.08.13 77
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 40,0 2019.08.13 81
Wykaz osób doc 43,0 2019.08.13 84
Wzor_umowy H-A2 (1) docx 87,8 2019.08.13 80
Wzór formularza oferty doc 64,5 2019.08.13 84
wzór wykazu robót budowlanych doc 52,5 2019.08.13 82
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2019.08.13 81

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 270,0 2019.08.20 91

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,8 2019.08.28 142

Pobierz wszystkie dokumenty