Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-510/19

"Dostawa serwerów wraz z niezbędnymi licencjami i okablowaniem potrzebnym do podłaczenia ich do aktualnej infrastruktury dla WIEiT"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 134,6 2019.08.12 58

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 82,6 2019.08.12 79

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,3 2019.08.12 40
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,8 2019.08.12 39
Wzór formularza oferty doc 30,7 2019.08.12 41
Wzór umowy - dostawy doc 32,8 2019.08.12 42

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (11) xml 251,4 2019.08.12 46
Informacja z otwarcia ofert doc 21,4 2019.09.12 33

Pobierz wszystkie dokumenty