Szczegóły ogłoszenia

ZP.261.18.2019

"Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych, zbieranych selektywnie i niebezpiecznych oraz odbioru, transportu i unieszkodliwienie odpadów medycznych "

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 55,2 2019.08.08 38

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 33,5 2019.09.06 45

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - Odpady doc 197,0 2019.08.08 33

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 8,0 2019.08.09 40
Załącznik nr 7 - Szczegółowe wymogi odbioru odpadów - zmiana z dnia 09.08.20 doc 121,0 2019.08.09 34

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,1 2019.08.16 32
Powiadomienie o unieważnieniu pakietu nr 2 doc 77,0 2019.08.20 29

Pobierz wszystkie dokumenty