Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.20.2019

"Dostosowanie istniejących pomieszczeń do wymogów Klubu Dziecięcego w części budynku Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli Batorskiej. "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń doc 58,3 2019.08.08 74

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 60,1 2019.08.08 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2019.08.08 64
Formularz oferty doc 53,5 2019.08.08 65
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 80,5 2019.08.08 65
Projekt dostosowawczy pdf 2286,2 2019.08.08 67
Projekt umowy doc 190,0 2019.08.08 67
Przedmiar robót pdf 1124,8 2019.08.08 67
Rozporzadzenie MPiPS pdf 2025,6 2019.08.08 52
rzut parteru KM pdf 534,6 2019.08.08 63
STWiOR pdf 19638,4 2019.08.08 61
Wykaz robót budowlanych doc 37,0 2019.08.08 61
Wykaz osób doc 40,0 2019.08.08 57
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 24,1 2019.08.08 55

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2019.08.26 83

Pobierz wszystkie dokumenty