Szczegóły ogłoszenia

SA.270.3.2.2019.MRN

"Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas odbudowy zbiorników retencyjnych na terenie Nadleśnictwa Rzepin"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 3213,4 2019.08.02 111

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie do Ogłoszenia o zamówieniu pdf 76,1 2019.08.30 79

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 16392,5 2019.08.02 54

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ID Postępowania pdf 54,0 2019.08.02 91
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_ef42ff97-94a5-40d1-ab77-8ddafa67d22a asc 0,7 2019.08.02 98
Załącznik nr 1 - Oferta doc 192,5 2019.08.02 82
Załącznik nr 10 – PODRĘCZNIK WDRAŻANIA PROJEKTU - CZ. I pdf 16601,1 2019.08.02 83
Załącznik nr 11 – PODRĘCZNIK WDRAŻANIA PROJEKTU - CZ. II pdf 4897,7 2019.08.02 113
Załącznik nr 12.1 - Część I i II - Projekt budowlany + BIOZ pdf 1192,9 2019.08.02 171
Załącznik nr 12.2 - Część I - Ilanka pdf 6813,8 2019.08.02 93
Załącznik nr 12.3 - Część II - Rzepia 1 pdf 1326,3 2019.08.02 82
Załącznik nr 12.4 - Część II - Rzepia 2 pdf 1370,6 2019.08.02 89
Załącznik nr 12.5 - Część II - Rzepia 3 pdf 1363,9 2019.08.02 90
Załącznik nr 12.6 - Część II - Rzepia pdf 2364,0 2019.08.02 94
Załącznik nr 13 – Cżęść I i II - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru pdf 1168,3 2019.08.02 95
Załącznik nr 14.1 - Część I i II - Operat wodnoprawny pdf 977,1 2019.08.02 319
Załącznik nr 14.2 - Część I - Ilanka pdf 6623,1 2019.08.02 90
Załącznik nr 14.3 - Część II - Rzepia 1 pdf 1273,2 2019.08.02 83
Załącznik nr 14.4 - Część II - Rzepia 2 pdf 1311,1 2019.08.02 92
Załącznik nr 14.5 - Część II - Rzepia 3 pdf 1245,7 2019.08.02 91
Załącznik nr 14.6 - Część II - Rzepia pdf 1827,4 2019.08.02 87
Załącznik nr 15.1 - Część I - Przedmiar robót Ilanka pdf 228,5 2019.08.02 99
Załącznik nr 15.2 - Część II - Przedmiar robót Rzepia pdf 213,1 2019.08.02 87
Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy doc 173,0 2019.08.02 92
Załącznik nr 3 - Formularz JEDZ doc 207,0 2019.08.02 97
Załącznik nr 4 - Grupa kapitałowa doc 175,5 2019.08.02 94
Załącznik nr 5 - Zobowiazanie podmiotu trzeciego doc 175,0 2019.08.02 85
Załącznik nr 6 - Wykaz usług docx 41,8 2019.08.02 91
Załącznik nr 7 - Wykaz osób docx 41,4 2019.08.02 84
Załącznik nr 8 - Oświadczenie doc 172,5 2019.08.02 92
Załącznik nr 9 - Wzór umowy pdf 3912,5 2019.08.02 91

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZMIANA TREŚCI SIWZ pdf 736,6 2019.08.30 80

Pobierz wszystkie dokumenty