Szczegóły ogłoszenia

NI.270.6.2019

"Budowa obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Karwin - roboty budowlane"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karwin

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu DzUUE pdf 254,2 2019.08.02 443

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
identyfikator postępowania pdf 82,8 2019.08.02 453
informacja z otwarcia ofert pdf 158,5 2019.09.04 432
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_d97efc69-9e6b-4069-9f9e-75f7c346e0fb asc 0,7 2019.08.02 423
SIWZ-MRN2 pdf 672,3 2019.08.02 496
sprostowanie ogłoszenia DzUUE pdf 172,2 2019.08.07 396
Zał. nr 1-Oferta pdf 186,4 2019.08.02 421
Zał. nr 10-oświadczenie Wykonawcy w sprawie braku podstaw wykluczenia pdf 137,7 2019.08.02 425
Zał. nr 11-zobowiązanie podmiotu trzeciego o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji pdf 149,8 2019.08.02 402
Zał. nr 12-wykaz robót budowlanych pdf 158,8 2019.08.02 422
Zał. nr 13-wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia pdf 131,1 2019.08.02 407
Zał. nr 14-wzór umowy pdf 356,9 2019.08.02 445
Zał. nr 15-Wytyczne do realizacji zadań...-część I-Zakres rzeczowy pdf 7478,4 2019.08.02 418
Zał. nr 16-Wytyczne do realizacji zadań...-część II-Podręcznik procedur pdf 1785,0 2019.08.02 428
Zał. nr 1a-specyfikacja cenowa zadań dla części przedmiotu zamówienia nr 1 pdf 130,0 2019.08.02 406
Zał. nr 1b-specyfikacja cenowa zadań dla części przedmiotu zamówienia nr 2 pdf 139,1 2019.08.02 406
Zał. nr 2.1-projekt budowlany dla zadania 10-13-1.1-01-Odtworzenie stawu Jez pdf 6964,5 2019.08.02 474
Zał. nr 2.2-projekt budowlany dla zadania 10-13-1.2-04-Mała retencja Morawy pdf 5217,0 2019.08.02 453
Zał. nr 2.3-projekt budowlany dla zadania 10-13-1.2-05-Mała retencja Moderwi pdf 5302,3 2019.08.02 454
Zał. nr 2.4-projekt budowlany dla zadania 10-13-1.2-06-Mała retencja Mokradk pdf 6934,5 2019.08.02 463
Zał. nr 2.5-projekt budowlany dla zadania 10-13-1.2-07-Mała retencja Grabowy pdf 5257,8 2019.08.02 463
Zał. nr 2.6-projekt budowlany dla zadania 10-13-1.2-09-Mała retencja Czarny pdf 5285,2 2019.08.02 479
Zał. nr 3.1-projekt wykonawczy dla zadania 10-13-1.1-01-Odtworzenie stawu Je pdf 27134,1 2019.08.02 497
Zał. nr 3.2-projekt wykonawczy dla zadania 10-13-1.2-04-Mała retencja Morawy pdf 1765,7 2019.08.02 406
Zał. nr 3.3-projekt wykonawczy dla zadania 10-13-1.2-05-Mała retencja Moderw pdf 1867,7 2019.08.02 394
Zał. nr 3.4-projekt wykonawczy dla zadania 10-13-1.2-06-Mała retencja Mokrad pdf 3479,4 2019.08.02 382
Zał. nr 3.5-projekt wykonawczy dla zadania 10-13-1.2-07-Mała retencja Grabow pdf 1765,1 2019.08.02 388
Zał. nr 3.6-projekt wykonawczy dla zadania 10-13-1.2-09-Mała retencja Czarny pdf 1838,7 2019.08.02 400
Zał. nr 4.1-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania 10 pdf 595,0 2019.08.02 428
Zał. nr 4.2-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania 10 pdf 921,3 2019.08.02 403
Zał. nr 4.3-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania 10 pdf 921,3 2019.08.02 410
Zał. nr 4.4-specyfikacja techiczna wykonania i odbioru robót dla zadania 10- pdf 927,9 2019.08.02 410
Zał. nr 4.5-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania 10 pdf 923,5 2019.08.02 389
Zał. nr 4.6-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania 10 pdf 922,3 2019.08.02 391
Zał. nr 5.1-przedmiar robót dla zadania 10-13-1.1-01-Odtworzenie stawu Jezie pdf 723,6 2019.08.02 481
Zał. nr 5.2-przedmiar robót dla zadania 10-13-1.2-04-Mała retencja Morawy pdf 57,8 2019.08.02 382
Zał. nr 5.3-przedmiar robót dla zadania 10-13-1.2-05-Mała retencja Moderwiza pdf 80,5 2019.08.02 383
Zał. nr 5.4-przedmiar robót dla zadania 10-13-1.2-06-Mała retencja Mokradki pdf 161,9 2019.08.02 373
Zał. nr 5.5-przedmiar robót dla zadania 10-13-1.2-07-Mała retencja Grabowy k pdf 93,8 2019.08.02 378
Zał. nr 5.6-przedmiar robót dla zadania 10-13-1.2-09-Mała retencja Czarny la pdf 79,0 2019.08.02 372
Zał. nr 6.1-operat wodnoprawny dla zadania 10-13-1.1-01-Odtworzenie stawu Je pdf 5760,5 2019.08.02 446
Zał. nr 6.2-operat wodno-prawny dla zadań10-13-1.2-04, 10-13-1.2-05, 10-13-1 pdf 17912,4 2019.08.02 390
Zał. nr 7.1-decyzje administracyjne dla zadania 10-13-1.1-01-Odtworzenie sta pdf 9466,8 2019.08.02 406
Zał. nr 7.2-decyzje administracyjne dla zadań10-13-1.2-04, 10-13-1.2-05, 10- pdf 2491,6 2019.08.02 465
Zał. nr 8-wzór formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JE pdf 368,3 2019.08.02 344
Zał. nr 9-oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności pdf 134,0 2019.08.02 368

Pobierz wszystkie dokumenty