Szczegóły ogłoszenia

RIiD.271.15.2019

"Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 9 900 00,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów"

Gmina Gnojnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2019-OJS148-364613-pl pdf 127,6 2019.08.02 100

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2019-OJS153-378202-pl pdf 92,6 2019.08.09 82

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 70,5 2019.08.02 55

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,8 2019.08.02 91
Formularz oferty doc 43,5 2019.08.02 80
HARMONOGRAM SPŁATY KREDYT 2019 pdf 421,2 2019.08.02 91
Opis przedmiotu zamówienia pdf 202,3 2019.08.02 91
Uchwały, oświadczenia zip 8603,4 2019.08.02 82
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 21,1 2019.08.02 85

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ docx 16,1 2019.08.05 90

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (3) xml 126,0 2019.08.02 82

Pobierz wszystkie dokumenty