Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.19.2019

"Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń docx 27,1 2019.08.02 158

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 63,9 2019.08.02 125

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2019.08.02 141
Formularz oferty doc 53,5 2019.08.02 173
Mapa Gminy Niepołomice jpg 54,9 2019.08.02 150
Projekt umowy doc 155,0 2019.08.02 154
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2020 docx 53,9 2019.08.02 160
zał. 1 wykaz wykonanych usług doc 44,5 2019.08.02 150
zał. 2 wykaz pojazdów doc 39,5 2019.08.02 162
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,4 2019.08.02 145

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - I doc 31,0 2019.08.27 135
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - II doc 25,7 2019.08.27 140

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request(4) xml 142,5 2019.08.02 176
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2019.09.11 200

Pobierz wszystkie dokumenty