Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/25/07/04/2019

"zakup i montaż mobilnego cyfrowego aparatu rtg z ramieniem C z płaskim detektorem i obrazowaniem 3D oraz systemu śródoperacyjnego monitorowania neurofizjologicznego"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 137,3 2019.08.02 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 275,5 2019.08.02 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 83,0 2019.08.02 24
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 73,0 2019.08.02 22
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 317,0 2019.08.02 24
Ocena punktowa zadanie 1 doc 101,5 2019.08.02 26
Ocena punktowa zadanie 2 doc 96,5 2019.08.02 26
PROTOKOL_ODBIORU_TECHNICZNEGO doc 77,0 2019.08.02 21
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zadanie 1 doc 257,5 2019.08.02 39
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zadanie 2 doc 121,0 2019.08.02 33
umowa powierzenia danych z aparatury medycznej + wzór doc 122,0 2019.08.02 24
Wzor_umowy doc 143,5 2019.08.02 29
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 77,5 2019.08.02 24
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 36,0 2019.08.02 22

Pobierz wszystkie dokumenty