Szczegóły ogłoszenia

CRZP/147/2019/AEZ

"Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2019 - 9"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 580919-N-2019 pdf 182,7 2019.08.01 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 735,0 2019.08.01 37

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 66,5 2019.08.01 36
2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2019.08.01 28
3_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,5 2019.08.01 32
4_Wzór umowy docx 40,4 2019.08.01 36
5_Szczegółowy opis zamówienia rar 61,9 2019.08.01 65

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 644,3 2019.08.13 28

Pobierz wszystkie dokumenty