Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-433/19

"Dostawa komputera przenośnego - 1 szt. dla WWNiG, KC-zp. 272-433/19 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 119,0 2019.07.26 119

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 70,5 2019.08.26 94

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 61,2 2019.07.26 79

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 21,2 2019.07.26 109
JEDZ docx 62,5 2019.07.26 107
Wzór formularza oferty - dostawy docx 26,4 2019.07.26 109
Wzór umowy - dostawy docx 29,9 2019.07.26 97

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 126,4 2019.07.26 111
Informacja z otwarcia ofert doc 35,5 2019.08.30 94
Ogłoszenie o zmianach ogłoszenia pdf 66,5 2019.08.28 92
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 277,5 2019.08.26 103

Pobierz wszystkie dokumenty