Szczegóły ogłoszenia

ZP.261.17.2019

"Dostawa endoprotez przynasadowych i implantów artroskopowych"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 970,8 2019.07.26 145

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu pdf 119,2 2019.07.31 101

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 342,0 2019.07.26 86

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz oferty doc 55,5 2019.07.26 103
Załącznik nr 2 – Oświadczenie przynależności lub braku przynależności do gru doc 29,0 2019.07.26 107
Załącznik nr 3 - Wykaz dostaw doc 38,0 2019.07.26 108
Załącznik nr 4 – Formularz JEDZ doc 232,5 2019.07.26 103
Załącznik nr 5 - Wzór umowy doc 154,0 2019.07.26 105
Załącznik nr 6 – Oświadczenia doc 28,0 2019.07.26 108
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o dokumentach doc 26,5 2019.07.26 97
Załącznik nr 8 - Formularz asortymentowo-cenowy xls 696,5 2019.07.26 160

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 8 - Formularz asortymentowo-cenowy — zmiana z dnia 08.08.2019 xls 693,5 2019.08.08 121
Zmiany do SIWZ 06.09.2019 doc 74,0 2019.09.06 79
Zmiany do SIWZ 08.08.2019 docx 61,2 2019.08.08 111
Zmiany do SIWZ 23.08.2019 doc 80,5 2019.08.23 97

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania doc 193,5 2019.08.27 98

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 164,0 2019.09.24 80
Powiadomienie o unieważnieniu pakietów i odrzuceniu ofert doc 80,0 2019.10.31 60
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 185,5 2019.11.12 40
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 06.09.2019 pdf 70,3 2019.09.11 77
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 23.08.2019 pdf 75,9 2019.08.28 89

Pobierz wszystkie dokumenty