Szczegóły ogłoszenia

ZP.261.17.2019

"Dostawa endoprotez przynasadowych i implantów artroskopowych"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 970,8 2019.07.26 50

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu pdf 119,2 2019.07.31 38

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 342,0 2019.07.26 45

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz oferty doc 55,5 2019.07.26 33
Załącznik nr 2 – Oświadczenie przynależności lub braku przynależności do gru doc 29,0 2019.07.26 31
Załącznik nr 3 - Wykaz dostaw doc 38,0 2019.07.26 30
Załącznik nr 4 – Formularz JEDZ doc 232,5 2019.07.26 30
Załącznik nr 5 - Wzór umowy doc 154,0 2019.07.26 32
Załącznik nr 6 – Oświadczenia doc 28,0 2019.07.26 30
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o dokumentach doc 26,5 2019.07.26 31
Załącznik nr 8 - Formularz asortymentowo-cenowy xls 696,5 2019.07.26 76

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 8 - Formularz asortymentowo-cenowy — zmiana z dnia 08.08.2019 xls 693,5 2019.08.08 42
Zmiany do SIWZ 08.08.2019 docx 61,2 2019.08.08 38
Zmiany do SIWZ 23.08.2019 doc 80,5 2019.08.23 2

Pobierz wszystkie dokumenty