Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-478/19

"Dostawa goniometru - zestawu aparaturowego dla WIMiC"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 38,4 2019.07.25 61

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 56,0 2019.07.25 60

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2019.07.25 64
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,0 2019.07.25 64
Wzór formularza oferty doc 29,1 2019.07.25 64
Wzór umowy - dostawy doc 32,4 2019.07.25 63

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 270,4 2019.08.09 57

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia pdf 234,6 2019.08.14 53
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 147,5 2019.08.09 52
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 267,0 2019.08.09 49

Pobierz wszystkie dokumenty