Szczegóły ogłoszenia

KA-2/106/2019

"Sprzątanie pomieszczeń w 4 Domach Studenckich Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,6 2019.07.24 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 220,0 2019.07.24 46

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,7 2019.07.24 29
Formularz ofertowy doc 63,0 2019.07.24 26
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 61,0 2019.07.24 30
Projekt umowy doc 126,0 2019.07.24 28
Projekt umowy po zmianach doc 126,0 2019.07.30 19
Wykaz usług doc 34,0 2019.07.24 33
Załącznik do SIWZ(wzór) doc 156,5 2019.07.24 33
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.07.24 22

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 3090,4 2019.07.30 23

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert docx 22,0 2019.08.05 44
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 18,9 2019.07.30 24
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 20,2 2019.07.30 25

Pobierz wszystkie dokumenty