Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-467/19

"dostawa stacji roboczej z wyposażeniem dla WGGiOŚ - KC-zp.272-467/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 119,3 2019.07.23 65

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 69,9 2019.07.23 53

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ doc 79,4 2019.07.23 60
Wzór formularza oferty - dostawy doc 31,4 2019.07.23 67
Wzór umowy - dostawy doc 36,3 2019.07.23 58

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (6) xml 251,2 2019.07.23 58

Pobierz wszystkie dokumenty