Szczegóły ogłoszenia

CRZP/146/2019/AEZ

"Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót budowlanych w obiektach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 576237-N-2019 pdf 190,2 2019.07.19 40

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540156689-N-2019 pdf 86,8 2019.07.29 24

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 603,5 2019.07.19 37

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 303,0 2019.07.19 33
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 35,5 2019.07.19 34
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2019.07.19 33
4_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,5 2019.07.19 32
5_Wykaz osób ZMIANA SIWZ 2 doc 45,5 2019.07.19 36
6_Wykaz_robót_budowlanych doc 50,0 2019.07.19 38
7_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 273,5 2019.07.19 35
8_Zobowiązanie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów doc 274,0 2019.07.19 33
9_Wzór_umowy_ramowej - budowlanka doc 316,0 2019.07.19 38
_10_Umowy wykonawcze ZMIANA SIWZ 1 rar 538,6 2019.07.19 38
_11_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,0 2019.07.19 33

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 1 pdf 355,3 2019.07.29 26
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 2 pdf 283,1 2019.07.30 26

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
146 info z otwarcia pdf 596,2 2019.08.05 17

Pobierz wszystkie dokumenty