Szczegóły ogłoszenia

K-2.381/17/2019

"Remont pomieszczenia wymiennikowni ciepła dla potrzeb modernizacji wymienników c.o. w budynku głównym oraz remont instalacji centralnego ogrzewania w Auli z uwagi na modernizację węzła c.o."

Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie docx 26,2 2019.07.17 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 61,2 2019.07.17 30

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
cz1. technologia pdf 19561,9 2019.07.17 49
cz2 technologia pdf 3506,4 2019.07.17 43
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,7 2019.07.17 48
formularz oferty docx 22,4 2019.07.17 40
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA c.o. docx 16,0 2019.07.17 52
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,5 2019.07.17 42
projekt umowy docx 37,6 2019.07.17 46
Remont pomieszczenia węzła co bud. główny - przedmiar -2019 pdf 337,3 2019.07.17 53
STWiIORB Remont pomieszczeń wymiennikowni co pdf 674,8 2019.07.17 44
WYKAZ OSÓB docx 15,8 2019.07.17 46
wykaz robót docx 19,6 2019.07.17 48
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,5 2019.07.17 46

Pobierz wszystkie dokumenty