Szczegóły ogłoszenia

ZP/14/2019

"Usługa specjalistycznego sprzątania i całodobowego utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych oraz segregacji odpadów komunalnych i medycznych na terenie Szpitala"

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu na stronę internetową i tablicę ogłoszeń pdf 129,7 2019.07.15 58

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 488,0 2019.07.15 52

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Wykaz pomieszczeń 2019 xls 59,0 2019.07.15 52
Załącznik nr 10 - Formularz ofertowy doc 64,0 2019.07.15 49
Załącznik nr 11 - Wykaz usług doc 35,0 2019.07.15 50
Załącznik nr 12 - Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji n docx 24,5 2019.07.15 48
Załącznik nr 13 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do docx 29,1 2019.07.15 47
Załącznik nr 14 - Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym docx 25,5 2019.07.15 46
Załącznik nr 15 - Jednolity europejski dokument zamówienia docx 59,2 2019.07.15 48
Załącznik nr 1A - Rodzaj powierzchni podłóg, lamperii 2019 xls 68,0 2019.07.15 50
Załącznik nr 2 - Plan higieny doc 255,5 2019.07.15 49
Załącznik nr 2A - Szczegółowy plan higieny doc 1059,5 2019.07.15 56
Załącznik nr 2B - Wykaz procedur i instrukcji doc 123,0 2019.07.15 50
Załącznik nr 3 - Wykaz sprzętu i urzadzeń doc 37,5 2019.07.15 46
Załącznik nr 4 - Wykaz środków doc 60,0 2019.07.15 48
Załącznik nr 5 - Raport z wyk.czynności pow. biała doc 36,5 2019.07.15 48
Załącznik nr 5 A -Raport pow. szara i adm-biurowa doc 44,0 2019.07.15 47
Załącznik nr 5 B - Raport z wyk.czynności pow. zielona i biala zabiegowa doc 45,0 2019.07.15 50
Załącznik nr 5 C - Protokół m. i d. pom.sanit doc 63,5 2019.07.15 47
Załącznik nr 5 D - Protokół m. i d. pom. kuch. i socjal doc 63,0 2019.07.15 47
Załącznik nr 5 E - Raport z kontroli doc 34,5 2019.07.15 45
Załącznik Nr 5 F - Raport z PLC docx 19,3 2019.07.15 41
Załącznik Nr 5 G - Raport z PŻP docx 23,4 2019.07.15 47
Załącznik nr 5H - Protokół ze szkody powstałej w majątku Zamawiającego odt 6,4 2019.07.15 46
Załącznik nr 6 i 6A - Arkusz kalkulacyjny xls 86,0 2019.07.15 48
Załącznik nr 7 - Harmonogram pracy xls 30,5 2019.07.15 48
Załącznik nr 8 - Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia doc 36,0 2019.07.15 44
Załącznik nr 9 - Wzór umowy doc 233,0 2019.07.15 50
Załącznik nr A - Formularz uwag dotyczących utrzymania czystości powierzchni doc 31,5 2019.07.15 47
Załącznik nr B - Formularz uwag dotyczący utrzymania czystości powierzchni s doc 31,0 2019.07.15 44
Załącznik nr C - Formularz ustalenia miesięcznej wartości netto-brutto usług xls 62,5 2019.07.15 55

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SIWZ- I doc 41,8 2019.08.08 35
Powiadomienie o zmianach SIWZ- II doc 40,1 2019.08.08 33
Zaktualizowany załącznik nr 10 - formularz ofertowy doc 64,0 2019.08.08 35
Zaktualizowany załącznik nr 7 - Harmonogram pracy xls 31,0 2019.08.08 35

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-1 doc 27,5 2019.08.08 35
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-2 doc 28,1 2019.08.08 32

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 27,7 2019.08.20 36

Pobierz wszystkie dokumenty