Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-19/19

"Dostawa teczek aktowych wiązanych wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,5 2019.07.02 59

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ_-_na_dostawę_i_usługi_procedura_uproszczona docx 54,1 2019.07.02 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2019.07.02 25
Formularz cenowy xls 41,5 2019.07.02 15
Opis przedmiotu zamówienia docx 17,3 2019.07.02 22
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2019.07.02 22
Projekt umowy doc 74,0 2019.07.02 22
Wzór formularza oferty doc 48,5 2019.07.02 21
Załącznik nr 1 - wzór opisu teczki aktowej doc 24,5 2019.07.02 20

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2019.07.10 16

Pobierz wszystkie dokumenty