Szczegóły ogłoszenia

SA.270.3.1.2019.MRN

"Odbudowa zbiorników retencyjnych na terenie Nadleśnictwa Rzepin"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pdf 186,0 2019.06.28 202

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie do Ogłoszenia o zamówieniu pdf 2660,8 2019.07.11 150

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 17715,7 2019.06.28 138

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ID Postępowania pdf 104,0 2019.06.28 120
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_4c9b94ed-159d-4091-8d57-577ba5cc3859 asc 0,7 2019.06.28 136
Załącznik nr 1 - Oferta doc 191,5 2019.06.28 133
Załącznik nr 10 - Wzór umowy pdf 8334,3 2019.06.28 111
Załącznik nr 10 - Wzór umowy — PO ZMIANACH pdf 8274,9 2019.08.09 80
Załącznik nr 11 – PODRĘCZNIK WDRAŻANIA PROJEKTU - CZ. I pdf 16601,1 2019.06.28 105
Załącznik nr 12 – PODRĘCZNIK WDRAŻANIA PROJEKTU - CZ. II pdf 4897,7 2019.06.28 102
Załącznik nr 13.1 - Część I i II - Projekt budowlany + BIOZ pdf 1192,9 2019.06.28 119
Załącznik nr 13.2 - Część I - Ilanka pdf 6813,8 2019.06.28 125
Załącznik nr 13.3 - Część II - Rzepia 1 pdf 1326,3 2019.06.28 97
Załącznik nr 13.4 - Część II - Rzepia 2 pdf 1370,6 2019.06.28 108
Załącznik nr 13.5 - Część II - Rzepia 3 pdf 1363,9 2019.06.28 95
Załącznik nr 13.6 - Część II - Rzepia pdf 2364,0 2019.06.28 108
Załącznik nr 14 – Cżęść I i II - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru pdf 1168,3 2019.06.28 111
Załącznik nr 15.1 - Część I i II - Operat wodnoprawny pdf 977,1 2019.06.28 108
Załącznik nr 15.2 - Część I - Ilanka pdf 6623,1 2019.06.28 104
Załącznik nr 15.3 - Część II - Rzepia 1 pdf 1273,2 2019.06.28 111
Załącznik nr 15.4 - Część II - Rzepia 2 pdf 1311,1 2019.06.28 91
Załącznik nr 15.5 - Część II - Rzepia 3 pdf 1245,7 2019.06.28 100
Załącznik nr 15.6 - Część II - Rzepia pdf 1827,4 2019.06.28 108
Załącznik nr 16.1 - Część I - Przedmiar robót Ilanka pdf 228,5 2019.06.28 158
Załącznik nr 16.2 - Część II - Przedmiar robót Rzepia pdf 213,1 2019.06.28 121
Załącznik nr 2.1 - Kosztorys ofertowy - część I. pdf 73,5 2019.06.28 133
Załącznik nr 2.2 - Kosztorys ofertowy - część II pdf 68,0 2019.06.28 103
Załącznik nr 3 - Formularz JEDZ doc 207,0 2019.06.28 104
Załącznik nr 4 - Grupa kapitałowa doc 175,0 2019.06.28 104
Załącznik nr 5 - Zobowiazanie podmiotu trzeciego doc 175,0 2019.06.28 99
Załącznik nr 6 - Wykaz robót docx 41,7 2019.06.28 103
Załącznik nr 7 - Wykaz osób docx 41,4 2019.06.28 97
Załącznik nr 8 - Wykaz urządzeń technicznych docx 41,2 2019.06.28 100
Załącznik nr 9 - Oświadczenie doc 172,5 2019.06.28 101

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZMIANA SIWZ pdf 1314,6 2019.08.09 97

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pdf 698,6 2019.08.22 142

Pobierz wszystkie dokumenty