Szczegóły ogłoszenia

SA.270.164.2019

"Budowa i przebudowa urządzeń i obiektów małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Bogdaniec"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe NADLEŚNICTWO BOGDANIEC

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 217,6 2019.06.26 118

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie w DUUE pdf 68,5 2019.06.28 71

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 17511,2 2019.06.26 82

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
kwata przeznaczona na sfinansowanie zamówienia pdf 201,0 2019.08.06 45
Zalącznik nr 11 Projekt wykonawczy - Część nr I zip 6199,0 2019.06.26 65
Załacznik nr 12 Projekt wykonawczy - Część II zip 5729,0 2019.06.26 48
Załącznik nr 1 Formularz_ofertowy docx 64,0 2019.06.26 63
Załącznik nr 10 Projekt budowlany - Część nr IV zip 12618,1 2019.06.26 49
Załącznik nr 13 Projekt wykonawczy - Część nr III zip 7505,3 2019.06.26 51
Załącznik nr 14 Projekt wykonawczy - Część nr IV zip 8125,9 2019.06.26 53
Załącznik nr 15 Operat wodnoprawny - Część nr I zip 5998,5 2019.06.26 48
Załącznik nr 16 Operat wodnoprawny- Część nr II zip 5330,4 2019.06.26 49
Załącznik nr 17 Operat wodnoprawny - Część nr III zip 7653,5 2019.06.26 54
Załącznik nr 18 Operat wodnoprawny - Część nr IV zip 8265,5 2019.06.26 52
Załącznik nr 19 Specyfikacja_techniczna wykonania i odbioru robót budowlanyc pdf 31787,3 2019.06.26 53
Załącznik nr 2 - JEDZ docx 130,5 2019.06.26 53
Załącznik nr 20 Specyfikacja_techniczna wykonania i odbioru robót budowlanyc pdf 17061,4 2019.06.26 54
Załącznik nr 21 Specyfikacja_techniczna wykonania i odbioru robót budowlanyc pdf 3095,7 2019.06.26 63
Załącznik nr 22 Specyfikacja_techniczna wykonania i odbioru robót budowlanyc pdf 3132,9 2019.06.26 57
Załącznik nr 23 Pozwolenie na budowę - Część nr I pdf 2372,7 2019.06.26 53
Załącznik nr 24 Pozwolenie na budowę - Część nr II pdf 3018,6 2019.06.26 52
Załącznik nr 25 - Pozwolenie na budowę część III pdf 2715,0 2019.06.26 48
Załącznik nr 26 Pozwolenie_na_budowę - Część nr IV pdf 361,3 2019.06.26 47
Załącznik nr 27 Dokumentacja geotechniczna - Część nr I zip 5472,2 2019.06.26 50
Załącznik nr 28 Dokumentacja geotechniczna -Część nr II zip 5422,6 2019.06.26 51
Załącznik nr 29 Dokumentacja geotechniczna - Część nr III zip 6600,0 2019.06.26 46
Załącznik nr 3 przedmiar robót część I pdf 347,0 2019.06.26 62
Załącznik nr 30 Dokumentacja geotechniczna - Część nr IV zip 5765,4 2019.06.26 53
Załącznik nr 31 wzór umowy pdf 872,4 2019.06.26 56
Załącznik nr 32 - Wykaz robót docx 61,0 2019.06.26 47
Załącznik nr 33 - Wykaz osób docx 60,3 2019.06.26 47
Załącznik nr 34 - Oświadczenie w sprawie braku podstaw wyklucznia docx 95,8 2019.06.26 51
Załącznik nr 35 -Oświadczenie o przynal do grupy kapitałowej docx 95,5 2019.06.26 49
Załącznik nr 36 - Niezobowiązujący wzór zobowiązania podmiotu trzeciego docx 95,3 2019.06.26 48
Załącznik nr 37 identyfikator postępowania pdf 24,5 2019.06.26 51
Załącznik nr 38 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_af60e1ba-5530-4ecd-8ea6-d24b9 asc 0,7 2019.06.26 56
Załącznik nr 4 - przedmiar robót część II pdf 277,4 2019.06.26 58
Załącznik nr 5 - przedmiar robót część III pdf 980,9 2019.06.26 50
Załącznik nr 6 przedmiar robót część IV pdf 2078,0 2019.06.26 47
Załącznik nr 7 Projekt budowlany - Część nr I zip 10556,1 2019.06.26 47
Załącznik nr 8 Projekt budowlany - Część nr II zip 11647,5 2019.06.26 49
Załącznik nr 9 Projekt budowlany - Część nr III zip 12648,1 2019.06.26 48

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert pdf 1030,4 2019.08.07 58

Pobierz wszystkie dokumenty