Szczegóły ogłoszenia

NA/S/194/2019

"Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników dydaktycznych WBIŚiA podnoszących komptetencje kadry dydaktycznej PRZ. "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zaproszenie doc 176,0 2019.06.26 84

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału- załącznik nr 3 doc 85,5 2019.06.26 28
Szczególowy opis zamówienia - załacznik nr 1 pdf 51,1 2019.06.26 51
Umowa RODO załącznik nr 6 doc 689,0 2019.06.26 26
Wykaz osób- załącznik nr 4 doc 85,0 2019.06.26 29
Wzór oferty- załącznik nr 2 doc 632,0 2019.06.26 24
Wzór umowy- załącznik nr 5 doc 168,0 2019.06.26 28

Pobierz wszystkie dokumenty