Szczegóły ogłoszenia

20WSzU-R.ZP.2611.13.2019

"Dostarczanie artykułów spożywczych oraz wody mineralnej"

20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 56,4 2019.06.21 40

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 54,2 2019.06.21 37

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,7 2019.06.21 36
formularz_szczegółowy xls 71,5 2019.06.21 44
istotne dla stron postanowienia doc 79,0 2019.06.21 36
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,0 2019.06.21 36
Wzór oferty na dostawy doc 60,0 2019.06.21 36

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 894,0 2019.07.08 33

Pobierz wszystkie dokumenty