Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-409/19

"wykonanie remontu pracowni przemian fazowych nr 6,7,8 w pawilonie A-2 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-409/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 37,1 2019.06.19 61

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 75,1 2019.06.19 43

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 28,2 2019.06.19 53
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 52,0 2019.06.19 53
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 40,5 2019.06.19 57
Oświadczenie podwykonawcy doc 35,5 2019.06.19 54
Wykaz osób doc 43,0 2019.06.19 50
Wzor_umowy docx 86,6 2019.06.19 51
Wzór formularza oferty docx 32,5 2019.06.19 50
wzór wykazu usług doc 44,0 2019.06.19 55
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 28,9 2019.06.19 50

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2019.07.04 58
Sprostowanie docx 215,7 2019.06.28 52

Pobierz wszystkie dokumenty