Szczegóły ogłoszenia

ZOZ.DZP.271.4.VI.2019

"Dostawa materiałów szewnych"

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 134,5 2019.06.19 45

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
25.06.2019 r. - Odpowiedzi doc 40,0 2019.06.25 49
28.06.2019 r. - zestawienie z otwarcia ofert xls 25,0 2019.06.28 60
SIWZ doc 180,5 2019.06.19 39
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy doc 74,5 2019.06.19 32
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy xls 152,0 2019.06.19 54
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie doc 47,5 2019.06.19 33
Załącznik nr 4 do SIWZ - Ośw. o grupie kapitałowej doc 34,0 2019.06.19 28
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. przedmiotu zamówienia doc 34,5 2019.06.19 30
Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy doc 73,5 2019.06.19 33

Pobierz wszystkie dokumenty