Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-381/19

"Dostawa inkubatora z wytrząsaniem dla Międzynarodowego Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej, KC-zp.272-381/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 172,2 2019.06.19 46

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 229,0 2019.06.26 46

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 148,0 2019.06.19 44

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 43,5 2019.06.19 49
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 36,0 2019.06.19 40
Wzór formularza oferty doc 46,5 2019.06.19 46
Wzór umowy - dostawy doc 59,0 2019.06.19 49

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania oraz powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 282,0 2019.06.26 50

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 38,0 2019.07.02 44
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 278,0 2019.06.26 44

Pobierz wszystkie dokumenty