Szczegóły ogłoszenia

KA-2/079/2019

"Dostawa laptopów dla Politechniki Krakowskiej odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części przedmiotu zamówienia."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 129,1 2019.06.19 49

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty część 1 pdf 281,1 2019.07.10 54
Zawiadomienie o uniewaznieniu - cześc 2 pdf 364,4 2019.07.12 39

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 769,5 2019.06.19 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,0 2019.06.19 37
Formularz ofertowy-załącznik nr 2 do SIWZ doc 134,0 2019.06.19 40
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia doc 183,0 2019.06.19 35
JEDZ/ESPD xml 100,9 2019.06.19 42
OPZ -załącznik nr 1 do SIWZ doc 91,5 2019.06.19 61
Projekt umowy-załącznik nr 5 do SIWZ pdf 404,2 2019.06.19 34

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia z 02.07.2019 docx 17,7 2019.07.02 44
Odpowiedź_na_zapytania KA 2-079-2019_ docx 24,3 2019.06.25 42

Pobierz wszystkie dokumenty