Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-347/19

"wynajem autokaru wraz z kierowcą na seminaria naukowo-dydaktyczne do Saint-Petersburga (Rosja) dla pracowników WWNiG - KC-zp.272-347/19 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 51,4 2019.06.18 51

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 60,4 2019.06.18 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx 24,2 2019.06.18 41
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu docx 23,5 2019.06.18 40
wykaz narzędzi doc 34,0 2019.06.18 50
Wzór formularza oferty - usługi doc 44,5 2019.06.18 46
Wzór umowy - usługi doc 73,0 2019.06.18 44

Pobierz wszystkie dokumenty