Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-354/19

"Usługa dostarczenia biletów lotniczych w celu realizacji zdań wynikających z realizacji projektu POWER 3.5 dla WGGiOŚ i WIMiIP, KC-zp.272-354/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 183,6 2019.06.18 52

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 96,9 2019.06.18 51

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 80,0 2019.06.18 51
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 78,5 2019.06.18 49
Wzór formularza oferty doc 95,0 2019.06.18 50
Wzór umowy - usługi doc 136,0 2019.06.18 54

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 86,0 2019.06.27 37

Pobierz wszystkie dokumenty