Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-08/19

"Przebudowa pomieszczeń i ciągu komunikacyjnego na potrzeby pomieszczeń Biura Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,5 2019.06.17 143

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 55,4 2019.06.17 58

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Architektura opis pdf 3141,8 2019.06.17 63
Branża elektryczna - opis pdf 2734,3 2019.06.17 67
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2019.06.17 58
Klimatyzacja - opis pdf 2303,1 2019.06.17 53
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,9 2019.06.17 55
Przedmiar architektura pdf 260,3 2019.06.17 65
Przedmiar elektryka pdf 185,9 2019.06.17 65
Przedmiar klimatyzacja pdf 292,7 2019.06.17 57
STWiOR Architektura pdf 450,8 2019.06.17 49
STWiOR Elektryka pdf 323,5 2019.06.17 56
STWiOR Klimatyzacja pdf 363,3 2019.06.17 53
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,6 2019.06.17 53
Wzór umowy na roboty budowlane doc 151,0 2019.06.17 63

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2019.07.02 60

Pobierz wszystkie dokumenty