Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-358/19

"Usługa dostarczenia biletów lotniczych w celu realizacji zadań przez doktorantów Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich (FCB) realizowanych w ramach projektu POWR.03.02.00-00-I004/19 Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej dla WFiIS, KC-zp.272-358/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 245,8 2019.06.03 34

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 230,5 2019.06.05 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 226,5 2019.06.03 30
Nowy wzór formularza oferty doc 285,0 2019.06.05 29
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 222,5 2019.06.03 34
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 238,1 2019.06.03 37
Wzór formularza oferty doc 284,5 2019.06.03 35
Wzór umowy - usługi + załącznik RODO doc 273,5 2019.06.03 34

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz powiadomienie o zmianach SIWZ doc 279,5 2019.06.05 36

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 208,4 2019.06.11 32

Pobierz wszystkie dokumenty