Szczegóły ogłoszenia

PZP-255/05/2019

"Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz zwiększenie funkcjonalności istniejących i uruchomienie nowych e-Usług wraz z ich integracją, rozbudową i unowocześnieniem zintegrowanego systemu informatycznego (HIS) w ramach projektu "Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego". Numer projektu: RPOP.10.03.00-16-0022/17-00"

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.

                     

Brak dokumentów do pobrania