Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-349/19

"Usługa przeprowadzenia zajęć z przedmiotów rozwijających kompetencje miękkie "Metodologia badań naukowych" i "Przygotowywanie publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych" w dniach 28-30.06.2019 r. Zajęcia realizowane w ramach projektu Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie "Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój POWR.03.02.00-00-I004/16 - Kc-zp.272-349/19."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 412,7 2019.05.28 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 458,4 2019.05.28 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oferta cenowa doc 55,7 2019.05.28 34
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 54,0 2019.05.28 31
Oświadeczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 52,0 2019.05.28 31
Wykaz osób i podmiotów odpowiedzialnych za realizację zamówienia doc 403,8 2019.05.28 38
Wykaz zrealizowanych usług doc 45,9 2019.05.28 33
Wzór umowy - usługi doc 64,4 2019.05.28 36

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 579,1 2019.06.05 19

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja nr 2 o zmianie ogłoszenia Kc-zp.272-349 19 docx 519,3 2019.06.04 28
Informacja o zmianie ogłoszenia Kc-zp.272-349 19 docx 519,4 2019.05.28 26
Informacja z otwarcia ofert doc 52,4 2019.06.12 5
NOWY Formularz Oferty cenowej docx 59,4 2019.06.05 19
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 84,0 2019.05.31 30
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 doc 85,5 2019.06.05 20
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 572,0 2019.05.31 27

Pobierz wszystkie dokumenty