Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-351/19

"usługa transportowa - wynajęcie busów wraz z kierowcą w roku 2019 dla potrzeb zajęć terenowych ze studentami WGGiOŚ - KC-zp.272-351/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 31,8 2019.05.27 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 61,3 2019.05.27 41

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,4 2019.05.27 25
wykaz narzędzi doc 35,0 2019.05.27 32
Wzór formularza oferty docx 31,5 2019.05.27 34
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu docx 30,8 2019.05.27 27
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu - docx 26,6 2019.05.27 27
Wzór umowy - usługi docx 33,2 2019.05.27 22
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 29,0 2019.05.27 24

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,5 2019.06.04 33

Pobierz wszystkie dokumenty