Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-327/19

"Zakup oraz dostawa wodorowego ogniwa paliwowego wraz osprzętem - KC.zp.272-327/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,5 2019.05.24 48

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 58,8 2019.05.24 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,3 2019.05.24 43
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 24,8 2019.05.24 53
Wzór formularza oferty doc 28,1 2019.05.24 40
Wzór umowy doc 74,0 2019.05.24 39

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2019.06.03 44

Pobierz wszystkie dokumenty