Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-353/19

"wynajem autokaru wraz z kierowcą na zajęcia terenowe dla studentów WIMiR do Bratysławy i Wiednia - KC-zp.272-353/19 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 49,5 2019.05.23 25

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 56,3 2019.05.23 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 25,2 2019.05.23 22
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx 24,3 2019.05.23 21
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu docx 22,7 2019.05.23 21
Wzór formularza oferty - usługi doc 44,5 2019.05.23 23
Wzór umowy - usługi doc 81,0 2019.05.23 22

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 270,0 2019.05.24 23

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
NOWY Wzór umowy doc 81,0 2019.05.24 20

Pobierz wszystkie dokumenty