Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-306/19

"Dostawa generatorów oraz obciążeń dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki - Kc-zp.272-306/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 148,6 2019.05.17 76

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 217,0 2019.06.21 55

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) dot 72,5 2019.05.17 73

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,3 2019.07.10 38
JEDZ doc 77,2 2019.05.17 69
Wzór formularza oferty - dostawy doc 29,9 2019.05.17 63
Wzór umowy - dostawy doc 35,8 2019.05.17 72

Zapytania do specyfikacji

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 251,6 2019.05.17 62
Informacja o zmianie ogłoszenia I doc 266,4 2019.06.18 56
Informacja o zmianie ogłoszenia II doc 266,4 2019.07.02 51
Informacja z otwarcia ofert doc 23,8 2019.07.10 43
Nowy obowiązujący wzór umowy - załącznik nr 3A docx 24,9 2019.06.28 54
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 pdf 68,6 2019.07.04 46
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 268,4 2019.06.21 50
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 doc 266,9 2019.07.04 45

Pobierz wszystkie dokumenty