Szczegóły ogłoszenia

CRZP/101/2019/AEZ

"Wykonanie i oprzyrządowanie mobilnej platformy pomiarowej"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
548031-N-2019 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 126,4 2019.05.15 14

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 2196,5 2019.05.15 10
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 2196,5 2019.05.15 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 1220,5 2019.05.15 9
2_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 9375,8 2019.05.15 16
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 1201,5 2019.05.15 8
4_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 1202,5 2019.05.15 8
5_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 1195,0 2019.05.15 8
6_Wzór umowy doc 1233,0 2019.05.15 9

Pobierz wszystkie dokumenty