Szczegóły ogłoszenia

CRZP/101/2019/AEZ

"Wykonanie i oprzyrządowanie mobilnej platformy pomiarowej"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
548031-N-2019 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 126,4 2019.05.15 36

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 2196,5 2019.05.15 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 1220,5 2019.05.15 28
2_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 9375,8 2019.05.15 39
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 1201,5 2019.05.15 28
4_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 1202,5 2019.05.15 28
6_Wzór umowy doc 1233,0 2019.05.15 30

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SIWZ_1 pdf 624,8 2019.05.21 24

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianie SIWZ_1 docx 5959,8 2019.05.21 25
540099367-N-2019 Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia pdf 60,7 2019.05.21 24
Informacja z otwarcia ofert pdf 394,2 2019.05.24 19
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert_1 pdf 265,3 2019.05.21 25

Pobierz wszystkie dokumenty