Szczegóły ogłoszenia

CRZP/101/2019/AEZ

"Wykonanie i oprzyrządowanie mobilnej platformy pomiarowej"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
548031-N-2019 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 126,4 2019.05.15 66

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 2196,5 2019.05.15 48

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 1220,5 2019.05.15 51
2_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 9375,8 2019.05.15 71
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 1201,5 2019.05.15 55
4_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 1202,5 2019.05.15 59
6_Wzór umowy doc 1233,0 2019.05.15 55

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SIWZ_1 pdf 624,8 2019.05.21 51

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianie SIWZ_1 docx 5959,8 2019.05.21 53
540099367-N-2019 Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia pdf 60,7 2019.05.21 54
Informacja z otwarcia ofert pdf 394,2 2019.05.24 47
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert_1 pdf 265,3 2019.05.21 50

Pobierz wszystkie dokumenty