Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-317/19

"usługa dostarczenia biletów lotniczych na trasie Kraków-Warna-Kraków - KC-zp.272-317/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 29,8 2019.05.15 72

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 243,6 2019.05.15 57

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 209,0 2019.05.15 70
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 213,5 2019.05.15 73
Wzór formularza oferty doc 214,5 2019.05.15 66
Wzór umowy - usługi doc 223,8 2019.05.15 70

Pobierz wszystkie dokumenty