Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-34/19

"Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-OJS093-224351 pdf 114,5 2019.05.15 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 112,9 2019.05.15 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1 Wzór oferty doc 23,7 2019.05.15 8
1.1. Opis i wymagania odczynniki xls 40,0 2019.05.15 14
1.2. Parametry analizatora doc 66,5 2019.05.15 5
2 Jednolity europejski dokument zamówienia docx 77,5 2019.05.15 4
3. Wzór Umowy doc 82,5 2019.05.15 4
3.2. Umowa powierzenia danych osobowych - załącznik nr 2 do wzoru umowy 34 docx 33,8 2019.05.15 5
4 Oświadczenie o wyrobach medycznych doc 17,6 2019.05.15 5
5 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,2 2019.05.15 4

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ-ESPD 7z 73,5 2019.05.15 8

Pobierz wszystkie dokumenty