Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-34/19

"Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-OJS093-224351 pdf 114,5 2019.05.15 294

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-2019-081044 pdf 70,8 2019.06.07 79

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ po zmianie pdf 1003,2 2019.05.15 110

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1 Wzór oferty doc 23,7 2019.05.15 125
1.1. Opis i wymagania odczynniki xls 40,0 2019.05.15 100
1.2. Parametry analizatora doc 66,5 2019.05.15 95
2 Jednolity europejski dokument zamówienia docx 77,5 2019.05.15 80
3. Wzór Umowy po zmianie pdf 266,6 2019.05.15 92
3.2. Umowa powierzenia danych osobowych - załącznik nr 2 do wzoru umowy 34 docx 33,8 2019.05.15 101
4 Oświadczenie o wyrobach medycznych doc 17,6 2019.05.15 89
5 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,2 2019.05.15 89

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 07-06-2019 pdf 462,2 2019.06.07 87

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ-ESPD 7z 73,5 2019.05.15 123
Ogłoszenie o zmianie 2019-OJS111-271994-publikacja pdf 67,0 2019.06.12 76
Protokol z otwarcia ofert doc 18,4 2019.06.24 66

Pobierz wszystkie dokumenty