Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-316/19

"Certyfikowane szkolenie w zakresie obsługi oprogramowania MAGMASOFT® KC-zp.272-316/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE SPOŁECZNE doc 356,5 2019.05.15 93

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 84,0 2019.05.15 72
Oferta cenowa doc 279,0 2019.05.15 66
Oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia doc 48,5 2019.05.15 66
Wzór umowy - usługi docx 68,3 2019.05.15 75

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 35,0 2019.05.23 72

Pobierz wszystkie dokumenty