Szczegóły ogłoszenia

ZP/U-12/19

"Świadczenie usługi transportu uczniów Szkół Podstawowych w ramach projektu "Ciekawi świata - nowe możliwości" "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,3 2019.05.15 143

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 12,5 2019.05.16 109

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 187,5 2019.05.15 78

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 79,5 2019.05.15 98
Opis przedmiotu zamówienia - zad. 1, 2 i 3 doc 73,5 2019.05.15 103
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 77,0 2019.05.15 89
Projekt umowy doc 130,0 2019.05.15 91
Protokół zdawczo-odbiorczy doc 74,5 2019.05.15 92
Wzór formularza oferty doc 114,5 2019.05.15 91

Pobierz wszystkie dokumenty