Szczegóły ogłoszenia

65/2019

"Dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogloszenie DzUUE docx 38,5 2019.05.14 170

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zm. ogłoszenia DzUUE docx 17,5 2019.06.13 95

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 141,2 2019.05.14 126

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2019.05.14 102
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,6 2019.05.14 115
projekt_umowy_na_dostawy PMT_2019 doc 820,5 2019.05.14 126
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,7 2019.05.14 112
Wykaz dostaw lub usług doc 17,8 2019.05.14 101
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 44,5 2019.05.14 130
Zad. 1 Sp. Techn. System do analizy metodą FISH docx 37,5 2019.05.14 113
Zad. 10 Sp. Techn. Mikroskop laboratoryjny docx 30,4 2019.05.14 119
Zad. 11 Sp. Techn. Zaklejarka półautomatyczna docx 28,6 2019.05.14 99
Zad. 12.1 Sp. Techn. Barwiarka automatyczna do badań cytologicznych docx 18,8 2019.05.14 98
Zad. 12.2 Sp. Techn. Barwiarka automatyczna do badań histopatologicznych docx 29,1 2019.05.14 106
Zad. 13 Sp. Techn. Mikrotom rotacyjny półautomatyczny docx 30,3 2019.05.14 110
Zad. 14 Sp. Techniczna Mikrotom rotacyjny automatyczny docx 30,4 2019.05.14 112
Zad. 2 Sp. Techn. system nawigacji operracji docx 32,1 2019.05.14 123
Zad. 3 Sp. Techn. Laser chirurgiczny docx 27,3 2019.05.14 106
Zad. 4 Sp. Techn. ureterorenofiberoskop docx 28,9 2019.05.14 103
Zad. 5 Sp. Techn. ureterorenofiberoskop wideo docx 31,2 2019.05.14 109
Zad. 6 Sp. Techn. Zestaw do laserowej enukleacji stercza docx 30,6 2019.05.14 126
Zad. 7 Sp. Techn. Litotrypter docx 29,8 2019.05.14 114
Zad. 8 Sp. Techniczna Zatapiarka docx 30,3 2019.05.14 110
Zad. 9 Sp. Techn. Procesor próżniowy docx 30,8 2019.05.14 106

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
4 Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,2 2019.06.19 88
2 Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 62,3 2019.06.11 107
3 Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,2 2019.06.17 78
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,6 2019.06.07 111

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,1 2019.06.27 83

Pobierz wszystkie dokumenty