Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-318/19

"Usługa dostarczenia biletu lotniczego na trasie Kraków-Saloniki-Kraków w terminie 16-20.06.2019 dla WGGiOŚ KC-zp.272-318/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 166,3 2019.05.14 79

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 97,0 2019.05.14 52

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 79,5 2019.05.14 73
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 78,5 2019.05.14 77
Wzór formularza oferty doc 88,5 2019.05.14 74
Wzór umowy - usługi doc 135,5 2019.05.14 74

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 38,0 2019.05.23 74

Pobierz wszystkie dokumenty