Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-314/19

"usługa transportowa - wynajem autobusu wraz z kierowcą na zajęcia terenowe 14.06.2019 studentów WIMiC - KC-zp.272-314/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 30,4 2019.05.14 78

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 56,4 2019.05.14 69

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,6 2019.05.14 75
wykaz narzędzi doc 33,5 2019.05.14 72
Wzór formularza oferty doc 27,6 2019.05.14 82
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu docx 30,8 2019.05.14 75
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu - docx 28,7 2019.05.14 74
Wzór umowy - usługi doc 32,3 2019.05.14 74

Pobierz wszystkie dokumenty