Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-290/19

"Dostawa przenośnego zestawu mikrofonów do ręki wraz z odbiornikiem zabudowanym w dedykowanej walizce transportowej dla auli głównej AGH w pawilonie A-0"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 29,8 2019.05.14 97

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 71,5 2019.05.14 60

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2019.05.14 97
Espd-KC-zp.272-290-19 xml 138,2 2019.05.14 99
Informacja o zmianie ogłoszenia - KC-zp.272-290-19 doc 221,5 2019.05.14 89
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,4 2019.05.14 100
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - KC-zp.272-290-19 pdf 470,5 2019.05.14 84
Szczegółowa specyfikacja techniczna - KC-zp.272-290-19 xlsx 16,8 2019.05.14 110
Wzór formularza oferty doc 27,7 2019.05.14 102
Wzór umowy - dostawy doc 30,9 2019.05.14 109
Z modyfikowany Wzór formularza oferty - KC-zp.272-290-19 docx 28,4 2019.05.14 81

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 271,1 2019.06.07 88

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,3 2019.06.18 86
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 267,0 2019.06.10 85

Pobierz wszystkie dokumenty