Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-290/19

"Dostawa przenośnego zestawu mikrofonów do ręki wraz z odbiornikiem zabudowanym w dedykowanej walizce transportowej dla auli głównej AGH w pawilonie A-0"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 29,8 2019.05.14 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 71,5 2019.05.14 7

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2019.05.14 2
Espd-KC-zp.272-290-19 xml 138,2 2019.05.14 2
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,4 2019.05.14 2
Szczegółowa specyfikacja techniczna - KC-zp.272-290-19 xlsx 16,8 2019.05.14 7
Wzór formularza oferty doc 27,7 2019.05.14 3
Wzór umowy - dostawy doc 30,9 2019.05.14 2

Pobierz wszystkie dokumenty