Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-271/19

"Dostawa krzeseł i mebli dla Miasteczka Studenckiego AGH - KC-zp.272-271/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 271 pdf 208,1 2019.05.13 52

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 82,2 2019.05.28 36

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 788,9 2019.05.13 102

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 21,3 2019.06.14 23
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58,9 2019.05.13 43
Wzór formularza oferty doc 30,1 2019.05.13 51
Wzór umowy - dostawy doc 35,9 2019.05.13 42

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 273,3 2019.05.22 47

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 268,6 2019.05.17 61
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_2 doc 269,9 2019.05.21 46
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_3 doc 717,8 2019.05.28 38
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_4 doc 268,9 2019.05.30 36
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_5 doc 269,4 2019.06.05 32

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd 271 xml 133,9 2019.05.13 56
Informacja o zmianie ogłoszenia docx 214,2 2019.05.24 43
Informacja o zmianie ogłoszenia_pdf pdf 92,1 2019.06.05 22
Informacja z otwarcia ofert doc 23,0 2019.06.14 25
Jednolity europejski dokument zamówienia.pdf pdf 414,0 2019.05.15 38
Nowy wzór formularza oferty docx 30,2 2019.05.17 41
Nowy wzór formularza oferty aktualny na dzień 28_05_2019 docx 30,4 2019.05.28 37
Nowy wzór formularza oferty aktualny na dzień 28_05_2019_pdf pdf 256,7 2019.06.05 23
Nowy wzór formularza oferty_pdf pdf 250,2 2019.06.05 25
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_2_pdf pdf 100,5 2019.06.05 27
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_3_pdf pdf 143,8 2019.06.05 25
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_4_pdf pdf 89,6 2019.06.05 27
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_5_pdf pdf 91,9 2019.06.05 24
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_pdf pdf 88,9 2019.06.05 23
Powiadomienie o zmianach w SIWZ_pdf pdf 104,0 2019.06.05 26
SIWZ.pdf pdf 847,1 2019.05.15 54
Wzór formularza oferty.pdf pdf 254,3 2019.05.15 42
Wzór umowy - dostawy.pdf pdf 204,5 2019.05.15 39

Pobierz wszystkie dokumenty